de schilderijen.... 

ik kijk en zie

spiegeling in mijn ogen

ik hoor en luister

naar de stilte in mijn hoofd

ik ruik pure kleuren 

van gedroomd bestaan

 

ik zie de zon

waarschijnlijkheid aan kleuren

 

van nature niet gecomponeerd

onopzettelijk ontstaan

spiegeling in het water

van mijn ogen 

nu en later....

Schemering vleit zich

ademend

de avonddauw

 

betovering ontstoken

lucht beneveld 

nog waterig blauw

 

geschakeerde strepen

door het scharlaken rood

rose en lila beloken

oranje-goud vervaagd

avondlicht benepen

door sterren belaagd

 

maan

Venus Mercurius

completeren de schoonheid

van licht en duisternis